Geometria nadwozia

Firma Auto Binol Sp.j. oferuje pomiar płyty podłogowej w uszkodzonych lub w już naprawionych pojazdach.

 

Posiadamy elektroniczny system pomiarowy CAR-O-TRONIC firmy Car-O-Liner, który umożliwia pomiar wszystkich punktów bazowych nadwozia i podwozia pojazdu. Dysponujemy danymi pomiarowymi praktycznie dla wszystkich marek i modeli samochodów. Dane te są na bieżąco aktualizowane. Mając do dyspozycji tak doskonałe urządzenie pomiarowe, jesteśmy w stanie dokonać bardzo szybkiego pomiaru płyty podłogowej.

 

Pomiar płyty podłogowej umożliwia pomiar rozmieszczenia bazowych punktów karoserii i porównanie z kartami wzorcowymi producenta. Jesteśmy w stanie ustalić, które parametry geometrii układu jezdnego są związane z odkształceniem karoserii, a które z uszkodzonymi elementami zawieszenia.

Przykładowe ekrany:

Pamiętaj !

 

Po naprawie powypadkowej w większości przypadków tylko kontrola punktów stałych płyty podłogowej daje pewność, że samochód jest naprawiony fachowo i jego właściwości jezdne nie zagrażają uczestnikom ruchu drogowego.

Protokoły z wynikami pomiarowymi można otrzymać w formie cyfrowej lub graficznej w 10 wersjach. Są one bardzo łatwe do analizy i interpretacji nawet dla osób niemających fachowej wiedzy w tym zakresie. Wydruk w kolorze pokazuje rezultaty pomiaru przy rozpoczęciu naprawy, podczas jej trwania oraz po zakończonej naprawie. Dokumentacja ta zawiera szczegółowe dane będące potwierdzeniem wykonanej pracy. Wydruk po skończonej naprawie pokazuje różnice pomiędzy początkiem a końcem naprawy.

 

Urządzenia


System CAR-O-TRONIC jest niezależnym urządzeniem niewymagającym poziomowania, tzn. specjalnego usytuowania w stosunku do mierzonego samochodu.

 

Za pomocą tego systemu można:

  • dokonywać pomiarów oraz oceny wielkości uszkodzeń przed zamocowaniem pojazdu na ramie naprawczej, wykonując pomiary np. na podnośniku 2-kolumnowym, 4-kolumnowym, "kanale", posadzce itp.,

  • śledzić przebieg procesu prostowania (ruchy punktu pomiarowego tj. długość, szerokość, wysokość są wyświetlane na ekranie zarówno graficznie, jak i cyfrowo, wartości są stale aktualizowane).

Urządzenie CAR-O-TRONIC gwarantuje szybkie zdiagnozowanie punktów bazowych płyty podłogowej bez konieczności demontażu podzespołów samochodu.

 

 

 

 

 

Nowa bramka pomiarowa HMP umożliwia pomiar nadwozia w samochodach o większych gabarytach; pomiar kolumny    Mc Pherson bez ściągania kół, pomiar punktów, takich jak: otwory drzwiowe, słupki, linie dachu, komory silnika itp.
Dzięki trójstopniowej regulacji bramki HMP mamy łatwiejszy dostęp do punktów pomiarowych zarówno porównawczych, jak i przekątnych.

 

Po zakończeniu wszystkich prac naprawczych za pomocą systemu CAR-O-TRONIC można sporządzić dokumentację naprawy (wydruki w postaci graficznej i wartościowej), która jest dla klienta najlepszym potwierdzeniem poprawności przeprowadzonych napraw.

 

CAR-O-TRONIC jest to system bezprzewodowy, tzn. pomiędzy zespołem pomiarowym a częścią komputerową nie ma żadnych kabli ekranów, sond itp. Przekaz impulsów jest realizowany drogą radiową (4 zakresy). Elektroniczny system pomiarowy o firmowej nazwie CAR-O-TRONIC wersja COS 3 posiada niezbędne certyfikaty, homologacje oraz atesty honorowane w Polsce i na całym świecie.

 
 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2007 - Auto Binol R.Binkowski, J.Olkowski Sp. j.