Geometria zawieszenia > Trochę teorii


Oś symetrii samochodu - to linia przebiegająca przez środki osi przedniej i tylnej.

 

Przesunięcie osi - przesunięcie prostej wyznaczonej połową rozstawu kół przednich względem osi symetrii pojazdu.

 

Geometryczna oś jazdy - to prosta dzieląca kąt zbieżności całkowitej kół tylnych na dwa równe kąty.

 

Zbieżność kół - jest wartością wskazującą na wzajemne położenie względem siebie kół przednich lub tylnych, patrząc od przodu pojazdu. Wartości zbieżności są dodatnie, jeżeli koła skierowane są do wewnątrz. Jeżeli koła skierowane są na zewnątrz, to wartości są ujemne, a koła określa się mianem rozbieżnych.

 

Zbieżność całkowita jest sumą zbieżności połówkowych kół .

 

Zbieżność połówkowa koła - kąt pomiędzy płaszczyzną koła a osią geometryczną pojazdu dla koła przedniego lub osią symetrii pojazdu dla koła tylnego.

 

Kąt pochylenia koła - to kąt zawarty pomiędzy pionem a płaszczyzną koła. Jeżeli koło przy widoku pojazdu z przodu lub z tyłu jest pochylone na zewnątrz, to pochylenie jest dodatnie. Jeżeli pochylone jest do wewnątrz, występuje pochylenie ujemne.

 

Kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy - kąt pomiędzy osią obrotu sworznia zwrotnicy a linią prostopadłą do płaszczyzny jezdni, patrząc w kierunku osi podłużnej pojazdu.

 

Kąt sumaryczny - jest sumą kątów: pochylenia koła i pochylenia osi sworznia zwrotnicy.

 

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy - kąt pomiędzy osią obrotu sworznia zwrotnicy a linią prostopadłą do płaszczyzny jezdni, patrząc w kierunku osi poprzecznej pojazdu. Jeżeli punkt przecięcia osi sworznia zwrotnicy z jezdnią wyprzedza punkt styku opony z jezdnią, to kąt ten ma wartość dodatnią i jest to wyprzedzenie. W przeciwnym razie kąt jest ujemny i określa się go mianem opóźnienia osi sworznia zwrotnicy.


Nierównoległość osi kół - jest to kąt pomiędzy prostą przechodzącą przez oś przednią samochodu a prostą prostopadłą do geometrycznej osi jazdy.

 

Różnica kątów skrętu kół - jest to różnica pomiędzy kątem skrętu koła zewnętrznego a kątem skrętu koła wewnętrznego.

 

Maksymalny kąt skrętu kół - kąt pomiędzy płaszczyzną środkową koła zewnętrznego lub wewnętrznego a osią symetrii pojazdu, po całkowitym skręceniu kół w lewą lub prawą stronę.

 

Rozstaw osi - odległość pomiędzy środkami osi przedniej i tylnej mierzona po jednej stronie pojazdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2007 - Auto Binol R.Binkowski, J.Olkowski Sp. j.