Serwis klimatyzacji > Elementy składowe klimatyzacji


 

Filtr kabinowy – zapobiega przedostawaniu się do wnętrza samochodu zanieczyszczeń takich jak pyłki kwiatów, kurz, sadza i inne. Eliminując większość szkodliwych cząsteczek, filtr zapewnia w kabinie powietrze bardziej czyste i zdrowsze oraz zmniejsza zanieczyszczenia - osad po wewnętrznej stronie przedniej szyby.

Wentylator – służy do dostarczania powietrza do wnętrza samochodu. Umieszczony jest pomiędzy filtrem kabinowym i parownikiem. Jego zadaniem jest zapewnienie stałego przepływu powietrza przez parownik. Siłę nawiewu może ustawić kierowca za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej lub jest ona ustawiana automatycznie.

Parownik – umieszczony jest wewnątrz kabiny pojazdu i zapewnia schładzanie oraz osuszanie powietrza dostarczanego z zewnątrz. Czynnik chłodniczy, odparowując, absorbuje ciepło i przedostaje się do sprężarki. Normalnym zjawiskiem jest więc obecność wody pod pojazdem wyposażonym w klimatyzację.

Sprężarka – zapewnia obieg czynnika w całym układzie oraz wysokie ciśnienie pomiędzy wyjściem z parownika i wejściem do kondensatora. Jest to najdroższy i najbardziej wrażliwy element całego układu.

Kondensator (skraplacz) – jest wymiennikiem ciepła, w którym czynnik chłodniczy skrapla się, oddając ciepło do powietrza przepływającego przez kondensator. Zlokalizowany jest z przodu samochodu pomiędzy sprężarką i osuszaczem. W kondensatorze następuje zamiana czynnika ze stanu lotnego w ciecz.

Osuszacz (lub zasobnik) – jest zbiornikiem czynnika w stanie płynnym. Zawiera desykant pochłaniający wilgoć, odpowiedzialną za wytwarzanie kwasów w układzie, oraz służy do filtracji zanieczyszczeń przenoszonych z płynem.

Zawór rozprężny (lub dysza dławiąca) - jest elementem zapewniającym regulację natężenia przepływu czynnika chłodniczego w parowniku. Jego działanie uzależnione jest od ciśnienia czynnika chłodniczego na wyjściu parownika i jego temperatury.

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2007 - Auto Binol R.Binkowski, J.Olkowski Sp. j.