Serwis klimatyzacji > Budowa i zasady używania klimatyzacji samochodowej


Klimatyzacja jest złożonym systemem łączącym obieg powietrza z zamkniętym obwodem obiegu czynnika chłodzącego. Głównym zadaniem systemu jest ochłodzenie powietrza wpływającego do wnętrza samochodu. Powietrze jest schładzane przez parownik znajdujący się w środku kabiny pojazdu. Pobrane ciepło jest wydzielane na zewnątrz samochodu za pomocą kondensatora znajdującego się z przodu samochodu.

Klimatyzacja wykorzystuje podstawowe prawa fizyki w zamkniętym obiegu czynnika chłodzącego. Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło poprzez zamianę ze stanu ciekłego w stan gazowy, a następnie oddaje ciepło, zamieniając się z gazu w ciecz.

 

Podczas obiegu powietrza wewnątrz samochodu czynnik chłodniczy zmienia się sukcesywnie z gazu na ciecz. Te zmiany stanu czynnika pozwalają ochłodzić powietrze napływające do środka samochodu i oddanie ciepła na zewnątrz.

Każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę:

1, A Sprężarka - spręża czynnik chłodniczy.

2, B Kondensator (skraplacz) - zmienia stan skupienia czynnika chłodniczego z gazowego na ciekły.

3, C Osuszacz (lub zasobnik) - gromadzi, filtruje i zatrzymuje wilgoć.

4, D Zawór rozprężny (lub dysza dławiąca) - rozpręża czynnik chłodniczy i reguluje przepływ.

5, E Parownik - schładza powietrze napływające do kabiny, co jest zadaniem układu.

 

Zasady używania klimatyzacji


 

Używaj klimatyzacji prawidłowo

Układ klimatyzacji pozwala na komfortową podróż samochodem. Układy klimatyzacji montowane są obecnie w 70% nowo produkowanych samochodów. Niewłaściwe używanie klimatyzacji może być przyczyną dolegliwości takich jak: zapalenie gardła, podrażnienia i alergie. Może również prowadzić do uszkodzenia poszczególnych elementów układu, takich jak: zapchanie filtrów, uszkodzenia sprężarki i innych. Poniżej podajemy kilka rad.

 

Unikanie szoku termicznego – pamiętaj, że temperatura wewnątrz samochodu stojącego ponad dwie godziny na słońcu może wzrosnąć nawet do ponad 70 stopni Celsjusza! Wejście do nagrzanego samochodu może okazać się szokiem termicznym dla Twojego organizmu. Dlatego aby uniknąć szkodliwego wpływu zmiany temperatury (ból głowy, choroby gardła), powinieneś przyzwyczajać się do nowej temperatury stopniowo.

Rada:

 • Zanim włączysz klimatyzację, jedź przez kilka minut z otwartymi szybami, aby oczyścić kabinę z gorącego powietrza. Postępując w ten sposób, nie dopuszczasz do zbytniego obciążenia systemu, powodującego znaczne zużycie paliwa oraz poszczególnych komponentów klimatyzacji.

 • W celu szybkiego ochłodzenia kabiny włącz klimatyzację i obieg zamknięty powietrza.

 • Ustaw tak klimatyzację, aby dochodzić stopniowo (1-2 stopnie) do pożądanej temperatury.

 • Nie przekraczaj różnicy 10 stopni pomiędzy temperaturą wewnątrz i na zewnątrz samochodu. Nie ustawiaj temperatury na 18 stopni, kiedy na zewnątrz jest 35, bo ryzykujesz w najlepszym przypadku przeziębieniem.

 • Kilka minut przed końcem podróży pamiętaj o wyłączeniu klimatyzacji. W ten sposób różnica pomiędzy temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną będzie stopniowo zanikać bez negatywnych skutków dla Twojego samopoczucia. Jest to najprostszy sposób uniknięcia „szoku gorącego powietrza”, kiedy wysiadasz z samochodu.

Pamiętaj, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do wnętrza samochodu.

Klimatyzacja służy do przesyłania schłodzonego powietrza do kabiny, powietrze to może pochodzić z zewnątrz, jak i z wnętrza samochodu (w przypadku włączonego wewnętrznego obiegu). Powietrze na zewnątrz może być zanieczyszczone np. przez spaliny wydobywające się z samochodu ciężarowego, dlatego funkcja ta jest bardzo użyteczna, aby oddychać tylko czystym powietrzem, które znajduje się wewnątrz samochodu. Jednak używając obiegu wewnętrznego zbyt długo możesz poczuć nieprzyjemny zapach. Zatem powinieneś wyłączać obieg wewnętrzny jak tylko wydostaniesz się z zanieczyszczonej strefy.

Rada

 • Używaj obiegu zamkniętego tylko w pewnych sytuacjach: korek drogowy, przejazd przez tunele.

 • Używaj obiegu zamkniętego, kiedy umożliwi on osiągnięcie pożądanej temperatury w jak najkrótszym czasie.

 • Odświeżaj powietrze wewnątrz samochodu tak często jak to jest tylko możliwe. Unikniesz w ten sposób zaparowanych szyb, brzydkich zapachów itd.

 

Regulanie korzystaj z klimatyzacji – zapewni Ci to komfort w podróży.

Rada:

 • Nie wykorzystuj klimatyzacji tylko do schładzania powietrza latem, bo jest ona równie przydatna do osuszania i ogrzewania powietrza zimą. Pozwoli Ci to na osuszenie zaparowanych szyb w ciągu kilku minut.

 • Uruchamiaj klimatyzację przynajmniej raz na dwa tygodnie tak latem jak i zimą. Zapewni to krążenie czynnika chłodzącego i oleju w układzie i zapobiegnie jego rozszczelnieniu. Możesz dzięki temu uniknąć szeregu kosztownych napraw.

Co zrobić, aby korzystanie z klimatyzacji nie szkodziło naszemu zdrowiu?

 • Regularnie odkażać parownik i wnętrze pojazdu z bakterii i grzybów, co zabezpieczy przed chorobami, takimi jak: alergie, choroby układu oddechowego - usunie również nieprzyjemny zapach z wnętrza pojazdu, w tym również zapach dymu papierosowego.
  Wilgotne i ciepłe powietrze z klimatyzacji jest idealnym podłożem dla bakterii i pleśni.

 • Przynajmniej raz w roku wymieniać filtr pyłkowy, ponieważ w samochodzie oddychamy tym, co jest zgromadzone w jego wkładzie filtrującym. Gdy jest on mocno zanieczyszczony, stężenie pyłków w kabinie pojazdu będzie kilka razy większe niż na zewnątrz.

 • Nie przekraczać 70C różnicy między temperaturą zewnętrzną, a temperaturą panującą we wnętrzu pojazdu. Większe różnice temperatur sprzyjają infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) itp.

 • Nawiew powietrza kierować na szyby lub nogi,  nigdy wprost na kierowcę i pasażera.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2007 - Auto Binol R.Binkowski, J.Olkowski Sp. j.